DATE DESPRE PROIECTUL CU FONDURI EUROPENE

Date generale despre proiectul cu fonduri europene

Parohia „Sfânta Înviere” Suceava a beneficiat de finanţarea proiectului „RESTAURARE BISERICA ”SFÂNTA ÎNVIERE” SUCEAVA ŞI CONSTRUIRE PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ, LOCALITATEA SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2013-iulie 2015 având o valoare totală de 3.808.233,06 lei, valoarea eligibilă este de 1.708.009,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 1.673.848,82 lei, iar 34.160,18 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul principal al proiectului a vizat restaurarea bisericii ortodoxe “Învierea Domnului” şi construirea Punctului de informare turistică.

Prin activităţile proiectului au fost obţinute următoarele rezultate directe şi calitative:

– un obiectiv turistic de patrimoniu restaurat în mediul urban;

– un monument restaurat prin Programul Operaţional Regional;

– lucrări de construcţii, restaurare şi înlocuire a învelitorii bisericii „Sfânta Înviere”;

– realizarea Punctului de informare turistică în curtea interioară a bisericii „Sfânta Înviere”;

– lucrări de construcţii: instalaţie paratrăsnet, instalaţii de încălzire, centrale termice, instalaţii de utilizare gaze naturale;

– crearea a două noi locuri de muncă;

– lărgirea ofertei de servicii turistice ale bisericii „Sfânta Înviere”, care să atragă noi segmente de turişti români şi străini în mediul urban prin: organizarea colecţiei muzeale, serviciul informare turistică, serviciul comercializare obiecte de cult şi artizanale, serviciul de promovare internaţională a inestimabilelor valori culturale prin intermediul paginii web.

Proiectul implementat va contribui la sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrată teritorial a tuturor regiunilor, creşterea importanţei turismului şi culturii ca factori care stimulează creşterea economică în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.